Lieky - databáza registrovaných a kategorizovaných liekov v Slovenskej republike pre iPhone a iPad na App Store
Databáza registrovaných a kategorizovaných liekov
v Slovenskej republike


verzia 1.0.7, stav k 1. 8. 2019

Počet registrovaných liekov: 49625
Počet kategorizovaných liekov: 4342

Zobrazené údaje pre daný liek:

 • kód ŠÚKL
 • registračné číslo
 • názov lieku
 • doplňujúca identifikácia lieku
 • držiteľ registrácie lieku
 • indikačná skupina
 • ATC názov
 • ATC klasifikácia
 • expirácia
 • výdaj lieku
 • dátum registrácie
 • súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)
 • písomná informácia pre používateľa (PIL)
 • úradne určená cena lieku (ak bola stanovená MZ)
U kategorizovaných liekov ďalšie informácie: Lieky icon
 • originalita lieku
 • spôsob úhrady lieku
 • maximálna cena lieku
 • maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne
 • maximálna výška doplatku poistenca
 • preskripčné obmedzenie
 • indikačné obmedzenie
Hlavné funkcie:
 • vyhľadávanie podľa názvu
 • vyhľadávanie podľa účinnej látky
 • zobrazenie všetkých produktov pre danú indikačnú skupinu
 • zobrazenie všetkých produktov pre danú ATC skupinu
 • zobrazenie všetkých produktov pre daného držiteľa registrácie
 • história vyhľadávania
 • záložky
Databáza vyhľadáva zo zdrojov poskytovaných organizáciami:
- Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), Bratislava
- Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
- Európska lieková agentúra (EMA), Amsterdam

Databáza pracuje v off-line režime, internetové pripojenie nie je potrebné.
Na starších modeloch telefónov a iPadov môžu niektoré funkcie programu pracovať pomalšie.


Požiadavky

• iOS 9 alebo novší